Józsa László

JÓZSA LÁSZLÓ
tanár
 
SZÜLETÉSI HELY: Kunszentmárton, 1931. 05. 23.                               
TANULMÁNYAI: tanítóképző (Eger); tanárképző főiskola (Szeged)
MUNKAHELYEI: általános iskola  –  Tiszaföldvár, Kunszentmárton 1957–1991
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGE: A helytörténeti gyűjtemény szervezése 1968-tól; önkormányzati képviselő 1990–1998 között
HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÉMA, HELY, IDŐSZAK: Kunszentmárton kultúrtörténete és Kunszentmárton egyháztörténete
FŐBB MUNKÁI:
  • A Deák Ferenc utcai általános iskola története (régi nevén: Nagyiskola) 1838–1968. 1968 (társszerző)
  • Szakmunkásképzés története (kézirat)
  • A polgári iskola története. In: Fénysugarak Kunszentmárton múltjából. 2016
  • Az óvodai nevelés története (kézirat)
Önálló kötetek:
  • Megszentelt kövek (kápolnák, szobrok, keresztek, temetők). Jászapáti és egykori kunszentmártoni fogadalmi kápolnák összehasonlító elemzése, vizsgálata. 1999
  • Isten hajléka az emberek között (A kunszentmártoni római katolikus templom) 2009
  • Introibo ad altare Dei (Kunszentmárton katolikus papjai) 2016
  • Fénysugarak Kunszentmárton múltjából. 2017
ELÉRHETŐSÉGE: 5440 Kunszentmárton, Alkotmány u. 26.; Telefon: 06/56/461-344
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt