Papp Izabella

PAPP IZABELLA
levéltáros
 
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Jászboldogháza, 1948. 08. 10.
TANULMÁNYAI: jászberényi főiskola – tanítói szak; egri főiskola – történelem szak; ELTE – levéltár szak.
MUNKAHELYEI: 1982-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár.
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGE: Boldogházi Hírek helyi lap szerkesztése; Jászboldogházi Faluszépítő Egyesület tagja; Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Egyesület tagja; Magyar Levéltárosok Egyesületének tagja; Szolnoki Múzeumbarátok Egyesületének tagja.
HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÉMA, HELY, IDŐSZAK: 18. századi görög kereskedők jászkunsági története, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jászkunsági története, Boldogháza/Jászboldogháza helytörténete, az 1950-es évek jogsértései Jászboldogházán és a Jászságban.
FŐBB MUNKÁI:
ÖNÁLLÓ KÖTETEK:
 • Görög kereskedők a Jászkunságban. Válogatás kétszáz év dokumentumaiból. Szolnok, 2004. 372. p. (szerző)
 • Törvényen kívül. Budapesti kitelepítettek Jászboldogházán. Jászboldogháza, 2013. 260. p. (szerző)
 • A tápiói kápolna és iskola történetéből. Jászboldogháza, 2012. Önkormányzat kiadásában. (40 p.) (szerző)
 • Bathó Edittel: Szülőföldünk a Jászság. Jászberény, 2011. (szerkesztő)
 • Veliczky Józsefnével: Eltűnt iskoláinkra emlékezünk. Emlékek a boldogházi tanyai iskolákról. Jászboldogháza, 2015. 480. p. (szerkesztő)
PUBLIKÁCIÓK:(tanulmányok)
 • A jászkunok és az 1861. évi országgyűlés. In: Zounuk, 12. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária, Szolnok, 1997. 189–241.
 • Kiss Pál honvédtábornok (1809-1867) In: Zounuk, 13. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária,                Szolnok, 1998. 59–116.
 • Görög nemes családok Magyarországon a XVIII-XIX. században. In: Posztbizánci Közlemények. V. Szerk.: Nagy Márta, Debrecen, 2002. 20-36.
 • Idegen népcsoportok jogai és lehetőségei a Jászkunságban. In: Jogszabályok –               jogszokások. A Jászkunság kutatása. 2005. Tudományos konferencia a Kiskun Múzeumban. Kiskunfélegyháza, 2005. 223-249.
 • Jászboldogháza története önálló községgé alakulásáig. In: Évek könyve. Jászboldogháza, 2006. 19–71.
 • Szülőföldünk a Jászság c. kötetben (Jászberény, 2011.):
Jászok a Rákóczi-szabadságharcban. 112–121.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a Jászságban. 127–140.
Idegenek a Jászságban. 141–152.
A Jászkun Kerület megszűnte. 153–159.
 • „Elődeink nyomát soha ne fújja be a hó.” Film készül a kuláküldözésről. Beszélgetés Pekár Istvánnal. In: Zounuk, 28. Szolnok, 2014. 363–379.
 • Görögök a Jászkunság kereskedelmi és gazdasági életében. In: Gazdaság és kultúra. A nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége Magyarországon a 19. és 20. században. Szerk.: Menyhárt Krisztina. Bolgár Kulturális Fórum. Budapest, 2014.
 • Jászberény népessége a 17. század végén. In: Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. Főszerk.: Pethő László, Jászberény, 2014. 135–192.
 
ELÉRHETŐSÉGE: pappizabella@invitel.hu, Telefon: 57/460-161
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt