Cseh Dániel

CSEH DÁNIEL                                               
(1989–)
 történelem–magyar szakos tanár
 
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Jászberény, 1989. december 16.

TANULMÁNYAI:
Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium (1996–2004)
Lehet Vezér Gimnázium (2004–2008)
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Alapszak (2008–2011)
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtanár–Magyartanár Mesterszak (2012–2015)
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola (2015–2018)
MUNKAHELYEI:
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye (2015)
Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola (2015–2016) (Jászberény)
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri feladatellátási hely (2016–2017) (Debrecen)
Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2017–2018) (Jászalsószentgyörgy)
Verseghy Ferenc Gimnázium (2018–) (Szolnok)
Társadalmi tevékenysége:
Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkara
Új Tavasz Keresztény Könnyűzenei Énekegyüttes (Jászberény)

Helytörténeti, HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE:
Publikációk, tudományos ismeretterjesztő cikkek:
1. 2012.       A mezőgazdaság kollektivizálása Jászberényben 1956–1961. In Pethő László (szerk.): Jászsági Évkönyv 10. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény. pp.71–96.
2. 2014.       Jászberény politikai élete a dualizmus első évtizedében (1867–1876). In Pethő László (szerk.): Jászsági Évkönyv 12. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény. pp.91–105.
3. 2014.       Recenzió Jászberény története a kezdetektől a reformkorig című kötetről. In Pethő László (szerk.): Jászsági Évkönyv 12. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény. pp.398–402.
4. 2015.       Sipos Orbán tündöklése és eltűnése – 1. rész. Redemptio, 22. évf. 3. sz. Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény. pp.4–6.
5. 2015.       Sipos Orbán tündöklése és eltűnése – 2. rész. Redemptio, 22. évf. 4. sz. Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény. pp.7–11.
6. 2015.       A jászberényi téesz-szervezés társadalomtörténeti látószögei. In Gulyás Martin (szerk.): Studia Vincentiana 2/2015. Szent Vince Kollégium és Szakkollégium, Piliscsaba. pp.205–226.
7. 2015.       A jászberényi téesz-szervezés belső irányítási mechanizmusai és konfliktusmezői (1956–1961). In Dobi Edit (szerk.): Juvenilia VI. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Printart-Press Kft., Debrecen. pp.90–106.
8. 2015.       A várospolitika szereplői és konfliktusai (1867–1914). In Pethő László (szerk.): Jászberény története a reformkortól a harmincas évekig. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény. pp.95–177.
9. 2016.       Demokratikus önszerveződés vagy presztalinizáció? Az átmenet évei Jászberényben (1944–1949). In Ö. Kovács József – Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18–20. században. Vidéktörténet 1. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. pp.303–337.
10. 2016.     Jászberény a szovjet megszállás első éveiben (1944–1948). In Keresztes Gábor (szerk.): Tavaszi Szél Konferenciakötet 2016. IV. kötet. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest. pp.351–362.
11. 2017.     Intervenció az agráriumban – a kollektivizálás jászberényi modellje (1948–1959). In Csönge Attila – Pozsgai Erika – Szabóné Maslowski Madlen (szerk.): Zounuk 31. MNL JNSZML, Szolnok. pp.205–238.
12. 2017.     Gazdasági „őrségváltás” – A tulajdonviszonyok átrendezése Jászberényben (1945–1948). In Novák Anikó (szerk.): Kölcsönös átszövődések. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2016. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest. pp.294–311.
13. 2017.     A jászberényi kommunista pártelit és belső konfliktusmezői (1946–1961). In Keresztes Gábor (szerk.): Tavaszi Szél Konferenciakötet 2017. III. kötet. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest. pp.423–434.
14. 2018.     Önkormányzati választások Jászberényben (1890–1902). A hideg polgárháború időszaka. In Bathó Edit (szerk.): Jászsági Könyvtár 8. Jászkunsági évszázadok. Jászkunság kutatása 2014. Tudományos konferencia a Jász Múzeumban. Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény. pp.263–289.
15. 2018.     „Az embereket ne csereberéljük.” A jászberényi pártelit összetételének változásai és karriermintái (1946–1961). In Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években 1. Magyar vidék a 20. században 2. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest. pp.99–144.
16. 2018.     A jászberényi téesz-szervezés gazdaság- és társadalomtörténeti aspektusai (1948–1962). In Kósa-Grimm András Kristóf – Veres Kristóf György (szerk.): Opuscula historica II. Történeti tanulmányok a XVI. Eötvös Konferenciáról. (Az EC Történész műhely kiadványai 2.) ELTE Eötvös József Collegium, Budapest. pp.200–223.
17. 2018.     A mezőgazdaság kollektivizálása és a paraszti társadalom felszámolása Jászberényben. In Örsi Julianna (szerk): Jászsági gyökerek. A Jászkunság kutatása 2017 – konferencia-kötet. (Jászkunság Könyvhagyatéka 6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület – Túrkevei Kulturális Egyesület, Szolnok–Túrkeve. pp.207–222.
18. 2018.     Demokratikus önszerveződés vagy presztalinizáció? – Jászberény az átmenet éveiben (1944–1949). In Csönge Attila – Pozsgai Erika – Szabóné Maslowski Madlen (szerk.): Zounuk 32. MNL JNSZML, Szolnok. 157–190.
19. 2019.     A jászberényi kommunista pártelit összetétele és interakciói az 1950-es években. In Csönge Attila – Pozsgai Erika – Szabóné Maslowski Madlen (szerk.): Zounuk 33. MNL JNSZML, Szolnok. 127–157.
Tudományos és ismeretterjesztő előadások:
 • MTA–NEB Vidéktörténeti Témacsoport (8)
 • Hajnal István-kör (1)
 • Eötvös Konferencia (1)
 • PhD-konferenciák (Tavaszi Szél Konferencia, Balassi Bálint Intézet) (3)
 • Jászkunság kutatása konferencia (2)
 • Múzeumi Esték (Jászberény) (3)
 • Levéltári Esték (Szolnok) (1)
 • Országos Könyvtári Napok (Jászberény) (1)
 • Debreceni Egyetem (Nyári Egyetem, egyetemi előadás, egyetemi kurzus) (3)
 • Rendhagyó történelemórák (Jászberény, Karcag, Törökszentmiklós, Kenderes) (4)
 • Ünnepi beszédek (október 6., Apponyi-emlékünnepség) (2)
KITÜNTETÉSEI:
A Szolnoki Tankerületi Központ Elismerő Oklevele (2021)
A Szolnoki Tankerületi Központ és a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács Oklevele (2021)
A Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Fiatal Pedagógus Díja (2023)
Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíj 2023 (2023/2024. tanév)

ELÉRHETŐSÉGE:
e-mail: daniel.cseh89@gmail.com
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt