Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

BÁNKINÉ Dr. MOLNÁR ERZSÉBET
(1946–)

történész, levéltáros, egyetemi tanár

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
Tiszavárkony, 1946. 12. 19.

TANULMÁNYAI:
1994-ben szerezte kandidátusi címét A Jászkun Kerület igazgatása 1745–1876 című munkájával. 2005-ben lett az MTA doktora a Jászkun autonómia című disszertációja megvédésével.

MUNKAHELYEI:
1974-től 1996-ig a Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskunfélegyházi Részlegének vezetője volt. 1997-től 2007-ig a Kiskun Múzeum igazgatója volt.
2001-től Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Debreceni Egyetem doktori iskoláinak előadója.

HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÉMA, HELY, IDŐSZAK, vagy hagyományőrzési tevékenysége
FŐBB MUNKÁI:
A Jászkunság autonómia 2005.
Autonóm közösségek a magyar történelemben: a Kiskun Múzeumban rendezett konferencia előadásai, (2003. 05. 22–23.) 2003.
Polgárok Kiskunfélegyházán 1890–1913. 1996.
Jászkun autonómia 2006.
Redemptusok: gazdaság és életmód Kiskunfélegyházán a redemptio első évszázadában 2000.
Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken: vallomásos összeírás 1803-ból. 2007.
A Jászkun kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745–1848: Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára. 1991.
Lichthof: Kiskunfélegyháza 1998.
Kiskunfélegyháza helyismereti könyve 1999.
A Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskun kerületi fondjai 1848–1876: remptórium 1996.
A tószegi fazekasság 1998.
Földadta sors: Népélet a Jászkunság 2012.
Egyek Falukönyve 1786–1860. 2008.
A Jászkun kerület társadalma és önkormányzati igazgatása, 1745-1848. Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára; Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Gyula, 1991 (Levéltári füzetek. Bács-Kiskun Megyei Levéltár)
A Jászkun kerület igazgatása, 1745-1876; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szolnok, 1995 (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok közleményei)
A Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskun kerületi fondjai, 1848-1876. Repertórium; Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, 1996 (Segédletek Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára)
Polgárok Kiskunfélegyházán, 1890-1913; KLTE, Debrecen, 1996 (Studia folkloristica et ethnographica)
Kiskunfélegyháza helyismereti könyve; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Kiskunfélegyháza, 1998
A tószegi fazekasság; KLTE, Debrecen, 1998 (Studia folkloristica et ethnographica)
Betyárok a Kiskunságban; Ethnica, Debrecen, 1999
Redemptusok. Gazdaság és életmód Kiskunfélegyházán a redempció első évszázadában; Multiplex Media-Debrecen University Press, Debrecen, 2000
Petőfiszállás; Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., Bp., 2001 (Száz magyar falu könyvesháza)
Jászkunok a XVIII-XIX. században. Történelmi és néprajzi tanulmányok; Csokonai, Debrecen, 2002 (Csokonai história könyvek)
A Jászkunság kutatása, 2000. Tudományos konferencia a Kiskun Múzeumban. 2000. szeptember 21-22.; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet, Hortiné Bathó Edit, Kiss Erika; Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény–Kiskunfélegyháza, 2002 (Jászsági könyvtár)
A kunok Magyarországon; DE BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2002 (Néprajz egyetemi hallgatóknak)
A százéves Kiskun Múzeum. 1902-2002; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2002
Autonóm közösségek a magyar történelemben. A Kiskun Múzeumban rendezett konferencia előadásai. 2003. május 22-23.; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2003 (Bibliotheca Cumanica)
A jászkun autonómia; Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2005 (Dél-alföldi évszázadok)
Jogszabályok – jogszokások. Jászkunság kutatása, 2005. Konferencia a Kiskun Múzeumban; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2005 (Bibliotheca Cumanica)
Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2007 (Bibliotheca Cumanica)
Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken. Vallomásos összeírás 1803-ból; Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, 2007 (Monumenta muzeologica)
Egyek falukönyve, 1786-1860; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 2008 (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai)
A kunok Magyarországon; 2. bőv. kiad.; Kiskun Önkormányzatok Szövetsége, Kiskunfélegyháza, 2008
Műtárgyak között. Ünnepi kötet a 60 esztendős Laczkó János tiszteletére; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, 2008
Földadta sors. Népélet a Jászkunságban, 1745-1848; Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény, 2012 (Jászsági füzetek)
Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére; szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; Damjanich János Múzeum, Szolnok, 2016

KITÜNTETÉSEI:
Szocialista kultúráért díj (1985)
Pro Urbe Kiskunfélegyháza (1995)
Bács-Kiskun megye Tudományáért-díjat (1996)
A Holló László-díj (2000)
Bács-Kiskun megye Közművelődéséért-díj (2002)
Móra Ferenc-díj (2004)
Bél Mátyás-díj (2009)
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének elismerő kitüntetése (2011)
A Jászságért Díj (2013)
A Kiskunság hagyományőrzéséért díj (2014)
A Jászkunság hagyományőrzéséért díj (2015)
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt