Kovács Béla

KOVÁCS BÉLA
(1954–)

nyugalmazott agrármérnök

SZÜLETETT: Tolcsva, 1954. augusztus 6.
Értelmiségi, iparos családban Kovács László és Podlovics Margit középső gyermekeként született. Bátyja László agrármérnök, húga Erzsébet élelmiszeripari mérnök. 1980-ban megnősült, felesége Pető Magdolna (agrármérnök, laboráns), Jászfényszarun telepedett le. Egy fiú gyermekük született (1981), Béla Gábor, aki később a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett műszaki menedzser és francia nyelvi szakfordító tolmácsként. Jelenleg a Bosch cégcsoport minőségbiztosítási mérnöke. Két unokája született Benedek (2011) és Sarolta (2013).

ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK
Az általános iskolát Miskolcon (1969) a középiskolát a Putnoki Mezőgazdasági Szakközépiskolában (1973) végezte el. Ekkor Bánrévén lakott. Egyetemi tanulmányokat 1974–1979 között a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Növényvédelmi Szak nappali tagozatán végzett, majd 1987-ben Budapesten a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen okleveles mérnök-agrárszakközgazda képesítést szerzett. 1996-ban Belső auditor – a vállalati minőségügyi rendszer alkalmazása az élelmiszeriparban –, majd 2000-ben HACCP belső felülvizsgáló, 2006-ban FAT PL 0812 – Projektek szakmai és pénzügyi végrehajtása tanúsítványokat szerzett.

MUNKAHELYEK
1979-től a Nógrád Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás (Balassagyarmat) növényvédelmi előrejelző, rovartani szakelőadójaként dolgozott. 1980-tól a Hatvani Konzervgyár, majd az Aranyfácán Konzervgyár Kft. termeltetési előadója, termeltetési csoportvezetője, 1996-tól termeltetési vezetője. Emellett 2003-tól Agrár-Flóra 2004 Zöldségtermelő és Értékesítő Szövetkezet igazgatósági tagja. 2005-től a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (Jászfényszaru) projektmenedzsere, felnőttképzési és akkreditációs munkatársa. 2014-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületi Központjának projekt monitoring feladatait látta el, majd a Jászberényi Tankerületi Központ Bercsényi Miklós Általános Iskola munkatársaként segítette az oktatási-nevelési tevékenységet. 2018-tól vonult nyugdíjba.

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG
1993-tól a kezdetektől részt vett a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság közművelődési, felnőttképzési programjainak előkészítésében, lebonyolításában. 2001-től az Ezüstkalászos és Aranykalászos gazdaképzés, 2004-től több intézményi, népfőiskolai hazai és európai uniós projekt, és az intézményi (népfőiskolai) felnőttképzési akkreditációs eljárás munkatársa, vezetője volt. Szakterülete a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtása, a költségvetési, szakmai időterv készítése, betartása. Sokrétű munkája mellett szakmájához kötődően a kertészkedés szeretete is megmaradt, mindmáig a mintaértékű kiskerti zöldségtermesztésben tevékenykedik. Fiatal korától sport rajongó.
A népfőiskolai tevékenységek során elmélyült a helytörténeti kutatásban, érdeklődési területe a Jászság híres személyei és a premontreiek Magyarországon.

PUBLIKÁCIÓ
1993-tól évente 2–12 újságcikk a helyi, térségi lapokban és online hírlevélben (Mi újság Fényszarun? Redemptio, Civil Forrás havi online hírlevél).

ELISMERÉSEK:
A népfőiskolai munkájának köszönhető számos civil szervezeti elismerés:
Felnőttképzési akkreditációs eljárás végzése NSZFI 2011
Szakmai elismerésként tartják számon, hogy a feltáró, felterjesztő munka eredményeként a Megyei Értéktár Bizottság 3/2020 (X.22.) számú határozatával „Idősebb komori Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérő és vízépítő mérnök munkássága NEMZETI ÉRTÉK a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba (jelenleg vármegyei értéktárba) felvételt nyert, amelyről OKLEVÉL is tanúskodik.
JÁSZSÁGI CIVIL VÁNDORDÍJ 2011 Jászok Egyesülete.
JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM 20 éves a Város – a város fejlődését segítő közreműködésért 2013 Jászfényszaru Város Önkormányzata.
ELISMERŐ OKLEVÉL a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 25 éves tevékenységért 2018 Jászfényszaru Város Önkormányzata.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI CIVIL DÍJ 2022 Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Szolnok.

Személyes elismerések:
JÁSZFÉNYSZARUÉRT KITÜNTETŐ EMLÉKÉREM 2022. (az oktatás, nevelés, közművel ődés terén végzett kiemelkedő munkáért)
OKLEVÉL a Redemptio c. honismereti lap fennállásának 30. évfordulóján 2023 Jász Múzeumért Alapítvány Jászberény.
GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓ OKLEVÉL 2023. (a Bedekovichok emléktáblája állításakor, id. Bedekovich Lőrinc halálának 200. évfordulója alkalmából Jászfényszaru)
DÍSZOKLEVÉL 2023. (a három évtized alatt nyújtott értékteremtő tevékenységért a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság fennállásának 30. évfordulóján, Jászfényszaru)
Kovács Béla és felesége tevékenysége a kezdetektől össze fonódott a népfőiskolai munkával, a család mindig elismerte, támogatta a civil tervek megvalósítását. Tevékenységüknek köszönhetően mára a Bedekovichok neve összeforrt Jászfényszaru nevével. A házaspár 1980-tól él és tevékenykedik Jászfényszarun. Mind a ketten a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, agrármérnökként szerezték első diplomájukat. Kovács Béláné Pető Magdolna az oktatásban, s az iskolafejlesztő tevékenységekben, tanügyigazgatásban, Kovács Béla a mezőgazdaság termeltetési területén, majd projektek megvalósítása, fejlesztések területén dolgozott, a civil életben kiteljesedtek. Hobbi a kertészet mellett a civil tevékenységek, helytörténeti, értékfeltárás, értékfelmutatás, fiatal tehetségek támogatása, mentorálása. Olvasás, múzeumlátogatás,utazás, öröm minden perc, amit a családdal együtt tölthetnek.
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt