Kovács Béláné Pető Magdolna

KOVÁCS BÉLÁNÉ PETŐ MAGDOLNA          
(1955-
nyugalmazott mérnöktanár
 
SZÜETETETT:
Jászfényszaru, 1955 október 6.
Értelmiségi családban, Pető István (agrármérnök) és Borbély Magdolna (matematika-kémia szakos tanár) első gyermekeként született. Testvére István (1977–) gazdasági agrármérnök, egyetemi oktató.

VÉGZETTSÉG:
Általános iskolát Jászfényszarun (1970), a középiskolát a hatvani Bajza József Gimnáziumban (1974) végezte el. 1980-ban férjhez ment, férje Kovács Béla (agrármérnök), Jászfényszarun telepedtek le. Gyermekük Béla Gábor (1981), unokáik Benedek (2011) Sarolta (2013).
1975–1980: a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar nappali tagozatán Okleveles agrármérnök diplomát, 1986-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen (GATE) Mérnöktanár, majd 2001-ben Térség-, és Vállalkozásfejlesztési Menedzser másoddiplomákat szerzett. 2010–2012 között akkreditált pedagógusképzéseket szervezett – nyolc féle program a pedagógiai attitűd és módszertani megújulásra – amelyeket ő is elvégzett. 2011-ben a Szegedi Tudományegyetemen közoktatási vezető másoddiplomát kapott, 2014-ben Közigazgatási alapvizsgát tett.

MUNKAHELYEK:
Első munkahelyén a GATE Kémia Tanszékén (1974-ben) majd 1980–1983 között a Hatvani Konzervgyárban laboráns. 1983–2013 között tanár a helyi általános iskolában (majd Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Intézmény), biológia, kémia, technika, gazdasági ismereteket oktatott. Pályázatokat írt, a hátrányos helyzetű gyermekek, felnőttek támogatására, pedagógus továbbképzésekre, a középfokú és felnőttképzés elindítására. 1992–1995: a szakiskola elindítása, vezető tanára, 2001-től az Ezüstkalászos és Aranykalászos gazdaképzés vezetője Jászfényszarun, 2006–2010: önkormányzati képviselő, 2008–2013 között az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) vezető tanára, 2010–2014: Civil és Közoktatási Esélyegyenlőségi referens. 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületi Központ tanügyigazgatási referense, szakmai vezető (vezető főtanácsos), ellátott pályázati referens feladatokat is. 2018–2019 projekt koordinátor Jászfényszaru Város Önkormányzatánál. 2019-ben vonult nyugdíjba.
Meghatározó az iskolaalapító személyisége – az alapfokú oktatásban kezdeményezett pedagógusképzések szervezésében, a projektoktatás szorgalmazásában, a szakiskola elindításában, vezetésében. Az IPR vezető tanáraként – amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélykülönbségeinek csökkentését, kiegyenlítését kívánta szolgálni a pedagógiai gyakorlatban – önként vállalt feladata volt annak vezetése, irányítása, stratégiai tervezése és a kapcsolódó pályázatok írása, azokban való közreműködés iskolában, önkormányzati szférában.

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG
A diákok közösségi programjainak (jeles napok bemutatók, jó gyakorlatok, vetélkedők) szervezése, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (civil szervezet) alapítása (1993), amely a megalakulása óta, 30 éven át az egyetlen folyamatosan aktív, jelenleg is működő népfőiskola Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében. A korszakot jellemző civil szféra kialakulásában, több közösség, csoport, szervezet megalakulásánál tevékeny segítő, közreműködő volt. Javaslatára a településen Civil Fórumot hoztak létre 2004-től 10 éven át erősítette az együttműködést, az érdekérvényesítést, az információ átadást, amelynek vezetőjeként a térségben is több tájékoztatót szerveztek.
Kompetencia területek a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) keretében: Közösségfejlesztés; Felnőttek részére ismeretterjesztés, felnőttképzés, kulturális és szakmai rendezvények szervezése, projekttervezés, projektvezetés, képzési projektek, tréningek szervezése, marketing kommunikáció, pályázatírás és forrásszervezés (3-10 hazai pályázat/év), PR anyagok tervezése; közművelődés, közoktatás terén hiánypótló tevékenység a településen és a kistérségben. Terület-, településfejlesztés, vidékfejlesztés.
Projektvezetői tapasztalatokat a népfőiskolai, majd önkormányzati programokban szerzett, amelyet önkéntes munkában látott el:
2018.07.01-2019.06.30: GINOP-3.3.3-17-2017-00104 „Korhatártalan Akadémia, Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében” a népfőiskolai projekt vezetője.
2014.01.01.–2014.12.31. a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0499 „Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében” népfőiskolai projekt vezetője. 
2013. május 1. – 2015. július 15. TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0168 "Jászsági iskolák fejlesztése" című pályázat projektmenedzsere; innovatív programok a Jászsági Általános Iskola 12 tagintézményében (300 M Ft), KLIK Jászberényi Tankerülete.
2011. június 1-től 2012. november 30. TÁMOP-5.3.1-C-09/2010-0076 „Első lépések Jászfényszarun” c. program projektmenedzsere; az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása, illetve a képzési programokba való bekapcsolódás elősegítése, egyéni fejlesztési terveken keresztül, Jászfényszaru Város Önkormányzata.
2011. július 1-től TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182 „Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósulása Jászfényszaru térségben” című projekt intézményi koordinátora, Jászfényszaru Város Önkormányzata.
2010 – 2009: TÁMOP 6.1.2, TÁMOP 3.2.11, TÁMOP 5.3.1, ROM-TP-10, TÁMOP 5.3.6/10 és TÁMOP 5.2.5 pályázatok előkészítésében, írásában való közreműködés, Jászfényszaru Város Önkormányzata.
2010: Testvérvárosi önkormányzati pályázati projekt írása, nyertes pályázat menedzselése (Európa a polgárokért program, „Citizenship”), Jászfényszaru Város Önkormányzata.
2010 – 2009: Funkcióbővítő Városfejlesztés (IVS) és a Szociális célú városrehabilitációs önkormányzati pályázatok „soft” elemeinek előkészítése, kidolgozása a civil szervezetek bevonása, a pályázatok társadalmasítása, Jászfényszaru Város Önkormányzata.
2009: Szakmai tapasztalatcserék a közép-dunántúli régióban, Nagyváradon, Grundtvig projekt Lengyelországban, Testvérvárosi önkormányzati pályázati projekt menedzselése (Európa a polgárokért program, „Citizenship”) BLNT, Jászfényszaru Város Önkormányzata.
2007-től: Vállalkozó nők a vidékért, három megye, három régió határán c. HEFOP 1.3.1 munkaerőpiaci reintegrációs népfőiskolai projekt írása, nyertes főpályázója, a konzorcium vezetője. Szakmai tapasztalatcserék, képzések, tanácsadások, műhelymunkák szervezése.
2004-től az Együttműködő női vállalkozók hálózata a valóságban és virtuálisan c. HEFOP 1.3.1 munkaerőpiaci reintegrációs népfőiskolai projekt írása, a program konzorciumi partnere. Képzések, tanácsadások, műhelymunkák szervezése.
Munkája a civil életben kiteljesedett. Tevékenységek a helytörténet, értékfeltárás, értékfelmutatás, fiatal tehetségek támogatása, mentorálása. Kutatási területe a Jászfényszaru híres szülöttjei, az arcképcsarnokban azokról emlékeznek meg, akik a tudomány, építészet, művészet tárgyi, szellemi javaival értékeket, örökséget hagytak a jászságiakra, jászfényszarusiakra is, többek között Akantisz Viktor, a Bedekovichok, Fábry Dezső Béla János, Marzsó Imre, Mirkovszky Géza és mások. Emellett érdeklődési területe a premontreiek Magyarországon. Hobbija az olvasás, múzeumlátogatás, utazás, öröm minden perc, amit a családdal együtt tölthetnek.

PUBLIKÁCIÓK
Bedekovich Füzetek sorozat 2000–2005 (1–5) írás, szerkesztés, népfőiskolai kiadása
Gyökereink könyv 2004; szerk. népfőiskolai kiadása
Gyökereink képeslapfüzet 2004; szerk. népfőiskolai kiadása
Pipafüst Közéleti Civil Hírmondó újság (2007–2012 között havonta, majd két havonta megjelenő újság); szerk. újságcikkek írása, népfőiskolai kiadása
Vállalkozó női praktikák és fortélyok Vállalkozó nők kézikönyve 2008; népfőiskolai kiadása
Első lépések Jászfényszarun Elmélet és gyakorlat egy projekt életéből 2012; népfőiskolai kiadása
Aromák, ízek, zenészek, írások Roma antológia 2013 szerkesztése a népfőiskolai kiadása
Idősebb komori Bedekovich Lőrinc geodéta nyomában TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 853, 2019; szerk. népfőiskolai kiadása
Jászfényszaru városközpontjának régi nevezetességei TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 854, 2019; szerk. népfőiskolai kiadása
Úton a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 855, 2019 szerk. népfőiskolai kiadása
Képeslapok (Bedekovich térképek) 2019; népfőiskolai kiadása
Egyéb, értékfelmutató kiadványokírása, szerkesztése: információs mappák, prospektusok, leporellók, naptárak, civil kalendárium, népfőiskolai kiadása. 1993-tól évente 10–54 újságcikk a helyi, térségi lapokban és online hírlevélben (Mi újság Fényszarun?, Redemptio, Civil Forrás havi online hírlevél).
 
ELISMERÉSEK
A Bedekovich Népfőiskola elismerései:
ÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM – 10 éve város Jászfényszaru, 2003 Jászfényszaru Város Önkormányzata.
JÁSZSÁGI CIVIL VÁNDORDÍJ 2011 Jászok Egyesülete.
JÁSZFÉNYSZARUÉRT EMLÉKÉREM 20 éves a Város – a város fejlődését segítő közreműködésért 2013 Jászfényszaru Város Önkormányzata.
ELISMERŐ OKLEVÉL a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 25 éves tevékenységért 2018 Jászfényszaru Város Önkormányzata.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI CIVIL DÍJ 2022 Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Szolnok.
Szakmai elismerések:
Szakmai elismerésként tartják számon, hogy a feltáró, felterjesztő munka eredményeként a Megyei Értéktár Bizottság 3/2020 (X.22.) számú határozatával „Idősebb komori Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérő és vízépítő mérnök munkássága NEMZETI ÉRTÉK a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba (jelenleg vármegyei értéktárba) felvételt nyert, amelyről OKLEVÉL is tanúskodik.
Személyes elismerések:
Elismerő oklevél, kitüntető plakett 1997 Fényszaruiak Baráti Egyesülete.
„Kistelepülések Nagyasszonya” 2001 FŐNIX Egyesület Budapest.
NÉPFŐISKOLÁKÉRT Magyar Népfőiskolai Társaság emlékérem 2006 Budapest. Díszoklevél a közösségépítő munka elismeréseként 2006 Jászok Egyesülete Budapest.
Elismerő oklevél, érem 2008 Fényszaruiak Baráti Egyesülete.
Díszoklevél a közösségépítő munka elismeréseként 2011 Jászok Egyesülete Budapest.
EZÜST ÉREM Jászfényszaru Város Önkormányzata 2013.
Díszoklevél a közösségépítő munka elismeréseként 2016 Jászok Egyesülete Budapest.
OKLEVÉL és EZÜST KITŰZŐ 2021 Fényszaruiak Baráti Egyesülete.
Díszoklevél a közösségépítő munka elismeréseként 2021 Jászok Egyesülete Budapest.
JÁSZFÉNYSZARUÉRT kitüntető emlékérem az oktatás, nevelés, közművelődés terén végzett kiemelkedő munkáért 2022 Jászfényszaru Város Önkormányzata.
EMLÉKLAP a honismereti mozgalomban végzett értékes munkáért 2023 Honismereti Szövetség Budapest.
OKLEVÉL a Redemptio c. honismereti lap fennállásának 30. évfordulóján 2023 Jász Múzeumért Alapítvány Jászberény.
GYÉMÁNT FOKOZATÚ TÁMOGATÓ OKLEVÉL a Bedekovichok emléktáblája állításakor, id. Bedekovich Lőrinc halálának 200. évfordulója alkalmából 2023 Jászfényszaru.
KÖSZÖNTŐ OKLEVÉL 2023 JNSZ Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Szolnok.

DÍSZOKLEVÉL és ÉREM a település kulturális fejlődése és közösségépítő tevékenysége érdekében végzett kiemelkedő munkáért 2023 Jászfényszaru Város Önkormányzata.
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt