vitéz BALOGH BALÁZS

vitéz BALOGH BALÁZS
(1980-
gépésztechnikus, helytörténet-kutató. Jászárokszállás

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:
Jászberény, 1980. február 9.

 
TANULMÁNYAI: A helyi Széchenyi István Általános Iskola befejezése után Gyöngyösön a Vak Bottyán János Műszaki Szakközépiskolában tanult, ahol érettségi vizsgát tett és gépésztechnikusi képesítést szerzett.

MUNKAHELYEI:
2003-tól egy helyi kipufogórendszereket gyártó cég mérőlaborjában, mérőszoba vezető.

KITÜNTETÉSEI:
2011.03.02. A Magyar Szent Korona Szövetség Emlékplakettje
2012.12.16. Dicsérő Oklevél hagyományőrző munkáért (Horthy Miklós Társaság)
2013. Hagyományőrző Bronz Érdemkereszt
2015. Vitézi Rendért kitüntetés
2015-ben a Jáki Bencés Apátsági templomban, a Kárpát-medencei Vitézi Rend avatópallosának hordozójánakválasztják.

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGE:
HELYTÖRTÉNETI, HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE
Bizonyíthatóan két szépapja is huszárként harcolt a 1848/49-évi szabadságharcban. A Vitézi Rendhez felmenői révén kötődik, akik az I. és II. világháborúban szerzett érdemeikkel tűntek ki. Több generációra visszavezethetően céhes, iparos tevékenységet folytató családokból származik (szűcs, szabó és ács) 2011–2017-ig az Árokszállásiak Baráti Körének titkára. Érdemi és alanyi jogon is avatott tagja a Történelmi Vitézi Rendnek, megyei küldötte az 1956-os Vitézi Lovagrendnek, tagja és volt megyei elnöke a Horthy Miklós Társaságnak, a Doni Bajtársak Szövetségének és a Jászok Egyesületének. Helytörténet kutatóként mindenekelőtt hagyományápolással és hagyományőrzéssel foglalkozik.
A Hadügyminisztériumot érintő kutatásai révén Jászárokszálláson kapcsolattartója lett a Magyar Hadisírgondozásnak és a Német Hadisírgondozó Népi Szövetségnek. Részükre 2012-ben 180 jászárokszállási hős képét juttatta el az országos hősi adatbázisba.
Kezdeményezésére valósult meg a Római Katolikus temető Trianon emlékművének sisakcseréje (2011), ötletgazdája és egyik fő szervezője az egykori Trianon-kereszt újra állításának a helyi templomkertben (2012–2013), Wass Albert mellszobor a Városi Könyvtárban (2013), Magyar Szent Korona 1805-ben Jászárokszálláson való tartóz
kodásának emléktáblája a Városháza falán (2016).
A Hősök Szobra – I. világháborús emlékmű felújításának kezdeményezője és a közadakozás elindítója. Koordinálja az emlékmű felújítását és annak talapzatán 440 hős nevének gránittáblákon való megörökítése is kezdeményezésére valósul meg. (2013–2016).
Újra elindítja a városban a Nemzet és Város karácsonyfájának felállítását.
Létrehozója és szerkesztője a közel 2100 taggal rendelkező Jászárokszállás Anno Galéria közösségnek a Facebook-on, ahol régi jászárokszállási képek kerülnek bemutatásra. Folyamatosan fényképezi a település változásait.
Több helytörténeti kiadványban és a Jászvidék című havilapban is rendszeresen publikál.
Alapítója és aktív tagja a Jászárokszállási Hazafiak Körének, akik városszépítő, hagyományőrző és történeti kutatómunkát végeznek.
2023-tól a Jászárokszálláson megalakuló Értéktár bizottság elnökségi tagja, a Tájház mellett létrehozandó helytörténeti gyűjtemény létrehozásának egyik pártfogója.
Több helyi és országos kiállítást is rendezett, vagy kölcsönzött kiállítási anyagokat, például a Jász Múzeum számára. Folyamatosan gyűjti a település múltjának dokumentumait és emlékeit.

Kiállítások:
2010. 100 éves az Ipartestület (Jászárokszállás, Jászberény) – Szűcs és ácsmesterség szerszámai
2010.06.04. Trianon emlékkiállítás Jászkisér
2010.10.12. Jászárokszállás – A Széchenyi István Iskola építésének 70. évfordulójára történeti kiállítás
2011.03.02. Szent Korona Nap az Ipartestületben (1945 előtti élet emlékeiből)
2011.04.14. Gyál (Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny) – A Magyar Királyi Honvédség Egyenruhái
2011.07.01. Jászárokszállás – Jelenczki István előadásán, régi képeslap kiállítás
2012.01.24. Jászárokszállás – Magyar Kultúra Napja, Jászárokszállás régen és most fényképkiállítás
2012.04.28-05.01. Görbe János színész emlékkiállítás berendezése
2013.06.04. Trianon emlékkiállítás Jászárokszállás
2013.09.27. Jászárokszállás fiai az I. világháborúban (Jászárokszállás)
2014. A Jászpolgári Fiúiskola (50 éves a Gimnázium; A Magyar Kultúra Napja)
2016.07.07. Jász Kunok Előre! (Jászárokszállás) I. világháborús kiállítás a Hősök Szobra felújításának és Jászok Világtalálkozójának tiszteletére
2016.07.07. Szűcs és mesterség szerszámai kiállítás a Jászok Világtalálkozójának tiszteletére
2019. Szolnok Sörárium Interaktív Sörmúzeum. Időszaki sörtörténet gyűjteményi kiállítás

Publikációk:
2013-ban, több mint 200 oldalas munkájában dolgozta fel Bordás Béla Magyar Királyi páncélos szakaszvezető levelezését és iratanyagát.
Jászárokszállás 1956 rövid története (2016)
Jászárokszállás Anno képesalbum (2016)
Önálló kutatásai, írásai könyvekben újságban
A Polgári Fiúiskola története (Lépcsők - 50 éves a Jászárokszállási Gimnázium
A Deák Ferenc Gimnázium jubileumi évkönyve 1963-2013) (2014)
Álomépítők a Horthy-korszakban (Avagy a jászárokszállási ONCSA házak története) (Emlékképek 3.),
Az artézi kutak története Jászárokszálláson, Volt egy Országzászlónk, Szűcs mesterség a jászárokszállási Bordás Családban, Vitézség Jászárokszálláson, Hősök Szobra története.
Riportok II. világháborús veteránokkal Dósa Alajos, Görbe Emánuel (Jászvidék).
Segédkezik a Jászsági Baráti Körök emlékkönyvének szerkesztésében.
Róla írnak: Magyar Jelen, Néplap, Redemptio

Díszbeszédek:
Trianon-kereszt avatás (2013); Wass Albert mellszobor avatás (2013) Redemptio napi díszbeszéd (2014), Hősök szobra átadás (2016); 1956 október 23-ai díszbeszéd (2021); Dr. Földi József: Jászárokszállás Néprajza könyv bemutatása (2022); A Trianon-kereszt megújulása és 10 éves évfordulója (2023).

Készülőben lévő munkái:
Jászárokszállás Retro (Településünk lakóinak élete 1945-2000 közötti képeken) képeskönyv. Hőseidre légy büszke... I. világháborús helytörténeti kiadvány és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye „sörtörténete” a kezdetektől napjainkig.

ELÉRHETŐSÉGE: vitez.balogh.balazs@gmail.com
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt