Macsi Sándor

MACSI SÁNDOR
(1926–2020)

tanár

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Nyírábrány 1926. 01. 14.

TANULMÁNYAI:
Tanítóképző református kántor Debrecen; PedagógiaiFőiskola Szeged.

MUNKAHELYEI:
1946-tól Tiszavárkonyban kántortanító.
1951-ben Jászágóra helyezték hasonló munkakörbe.
1952–1954. Pusztamonostoron általános iskolai tanár, majd igazgató – ugyan ebben az évben visszakerült Jászágóra általános iskolai igazgatónak, ahol véglegesen letelepedett.
1979-ben a jászágói iskolát Jászárokszálláshoz csatolták ahol tanárként dolgozott.
1986-ban nyugdíjba vonult.

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGE:
Jászok Egyesülete.
Magyar Földrajzi Társaság, honismereti szakkört , majd Diák szakkört alapított. Helytörténeti, iskola történeti gyűjteményt alapított, melynek tárgyaiból iskolatörténeti kiállítást hozott létre. 1986-ban megalapította az Ágóiak Baráti Körét (ÁBE), melynek ő volt az elnöke 15 évig. Szerkesztette az ÁBE Értesítő Hírlevelet, amelynek 39 száma jelent meg, átlagosan 110 példányban. TIT tagként számos településen tartott vetített képes ismeretterjesztő előadásokat, különösen a bel- és külföldi utazásairól. Rendszeresen részt vett jászsági képzőművészeti alkotótáborokban – rajzszakos pedagógusként – is, ahol rajzait, festményeit kiállításokon mutatták be.
Rendszerváltás után átszervezte a helytörténeti gyűjteményt. Az iskolatörténeti anyaga maradt az általános iskolában – mely közben ismét visszakerült Jászágóra – a többi anyaga átkerült a volt mozgalmi házba. Jász Helytörténeti Kör alapító tagja 2017-ben.

HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÉMA, HELY, IDŐSZAK:
Jászágón Falumúzeum, Tájház és azIskolamúzeum, falusi gyermekjáték gyűjtemény létrehozása. A jászsági tanyák és iskolák adatainak  gyűjtése.

FŐBB MUNKÁI:
Tanulmányok cikkek:
ABC-s könyveink illusztrálásának fejlődése (szakdolgozat) 1960
Jászágó földrajzi nevei 1986
Iskolamúzeum Jászágón 1993
Jászágó is ünnepelt 1995
Tanyai iskolázás a Jászságban, és az iskolamúzeum szerepe az ifjúság nevelésében. 1998.
Görbe János a színpadon és a hétköznapokban 1998.
Görbe János filmszalagon 1999
Görbe János a színpadon és a hétköznapokban 2000
Görbe János filmszalagon 2000
Jászágó – 15 év. 2000
Jász Ház – Jászárokszállás történelméből 2000
Magyarság, Jászság, Jászok 2000
Jászágó ötven éves 2002
Múzeumi vezető
ÁBK egyesületi hírlevelek 1–24
ABE egyesületi hírlevelek 1–39
KITÜNTETÉSEI:
Az oktatásügy kiváló dolgozója 1958.
Jászágó Községért Emlékplakett 1975
Társadalmi Munkáért kitüntetés 1979
Pedagógus Szakszervezeti Szolgálati Emlékérem 1986
Hazafias Népfront Emlékérem 1986
Kátai Gábor Emlékplakett 1990
Jászságért Díj 1993
Jászágó díszpolgára 2002
Magyar Kultúra Lovagja 2003
Bél Mátyás-díj 2006.

ELHUNYT:
2020. június 13-án. Szülővárosában nyírmártonfalvai temetőben, szülei mellé helyezték örök nyugalomra.
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt