Dr. Gledura Lajosné Bóna Éva

Dr. GLEDURA LAJOSNÉ BÓNA ÉVA
(1931–)

tanítónő

SZÜLETETT: Jászjákóhalma 1931. 12. 29.

TANULMÁNYAI:
Az elemi iskolát Jászjákóhalmán végezte. A polgári iskolát magánúton, a II. világháború utáni időben, Jászapátin, a tanítóképzőt, ösztöndíjasként a
Jászberényi Tanítóképző Intézetben végezte. Fegyvernekre került gyakorlóévre. 1952-ben tett tanítói képesítő vizsgát. 1961-ben Debrecenben megszerezte a gyakorlóiskolai tanítói oklevelet.

MUNKAHELYEI:
1952–1959. között Fegyverneken tanított házastársával, Gledura Lajossal.
1959-től a Jászberényi Felsőfokú Tanítóképző Gyakorló Általános Iskolájának tanítója lett.
1961-től nyugdíjazásáig szakvezetőként dolgozott, ezt követően még két évig tanított.
Pedagógus pályája folyamán a szakvezetői munkáját folyamatosan reformok jellemezték. Az általános iskolás tanulók tanítása és a hallgatók képzése során 6 éven keresztül részt vett az Országos Pedagógiai Intézet által szervezett pedagógiai kísérletekben. E munkálatok eredményeit és egyéb, szakmai jellegű írásait mintegy 40 publikációban jelentette meg négy évtizeden keresztül.
Több éven át felkérték külföldön élő magyarok gyermekeinek magyar nyelvet tanítani balatoni nyári táborokban.
Pedagógiai pályázatokon országos és megyei szinten díjazták munkáit.

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGE:
A tantestületben munkaközösségi feladatokat látott el. Az Úttörő szervezetben rajvezetőként tevékenykedett. Pedagógiai továbbképzéseken előadásokat tartott helyi és járási szinten.

HELYTÖRTÉNETI TEVÉKENYSÉGE:
Nyugdíjas korában helytörténeti írásokban rögzítette feltörő emlékeit.
A családja számára verses köszöntők, HAIKUK, prózai írások őrzik élete megismételhetetlen igaz történeteit, szülőfaluja Jászjákóhalma régi életének emlékeit. Helytörténeti értékű írásait saját életében átélt események ihlették.

Különböző kiadványokban megjelent írásai:
-Emlékezés Jászjákóhalmára- A JNK-Szolnok megyei Múzeumok Igazgatóságának helytörténeti pályázatán 2008-ban harmadik helyezést nyert
-Diákéveink a tanítóképzőben- Jászsági Évkönyv 2015. 203. o.
-Gyermekkori emlékeim novellás kötet, magánkiadás- egy Túrkevei helytörténeti pályázaton 2021-ben díjat nyert.
-2022-ben megírta férje, Dr. Gledura Lajos nyugalmazott főiskolai tanár életrajzát és munkásságát a Pedagógus Arcképcsarnok 21. kötetébe.
-Emlékezés a polgári iskolai éveimre In.: Dr. Suba Györgyné Jászapáti évtizedek2023. II. k. 886. o.

Fontosabb, jegyzett alkotásai:
-Átélve, de nem feledve – Redemptio 2003. október,14. o.
-Régi emlékképek Jászjákóhalmáról – Redemptio 2004.február, 4. o.
-Mezsgyén, rögös úton a tudás felé – Pedagógusok Írták ( JNK-Szolnok megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok) 2005. 114. o.

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
-Az Oktatásügy kiváló dolgozója,
-Kiváló pedagógus,
-edagógus szolgálatért emlékérem.
-
Jászjákóhalma Díszpolgára 2021.
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt