Zámbori János

ZÁMBORI JÁNOS
(1947—)
agrármérnök


SZÜLETETT: 1947. 09. 04. születtem Jánoshidán paraszti családban.
FELESÉGE: Szőllősi Ilona

TANULMÁNYOK:
Petőfi Sándor Általános Iskola Jánoshida
Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium 1962–1966.
1978-ben Hódmezővásárhelyen, a DATE állattenyésztési főiskolai karán szereztem diplomát. 1988-ban szintén Hódmezővásárhelyen szereztem Szaporodásbiológus Szaküzemmérnöki oklevelet.

MUNKAHELYEI:
A jeles érettségi vizsga után, az Állatorvosi Egyetemen felvételiztem megfelelt eredménnyel, de „hely hiány”
miatt nem nyertem felvételt. Ezzel a felvételi eredménnyel a Jánoshidai Vörös Hajnal Mg. Tsz. ösztöndíjasaként kezdtem tanulmányaimat a Felsőfokú Mg. Technikumban Karcagon. A sikeres államvizsga után 1968-ban kezdtem dolgozni a helyi termelőszövetkezetben.
Először a növénytermesztésben, majd az inszeminátori képzés után az állattenyésztés területén. 1973-ban kineveztek a termelőszövetkezet főállattenyésztőjének és ebben a beosztásban dolgoztam 1993.-ig. 1993.-ban munkahelyet váltottam, köztisztviselőként dolgoztam a helyi önkormányzatnál, mellette falugazdászi munkakört is elláttam és falugazdászként mentem nyugdíjba 2007-ben.
1970 évben nősültem, feleségem Szöllősi Ilona, aki negyven évig a Községi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője volt. Két fiunk született 1971 és 1973-ban.
2005.ben Jánoshida rendezte a Jászok XI. Világtalálkozóját amelyen jászkapitánynak engem választottak. Ebben az évben Kunhegyesen, három kapitánytársammal együtt elhatároztuk, hogy hagyománnyá tesszük a Hármas Kerületek kézi aratóversenyét, amely azóta is egyre nagyobb csapat-létszámmal megrendezésre kerül.

HELYTÖRTÉNETI TEVÉKENYSÉG:
Feleségemmel együtt közreműködtünk a Jánoshida története című könyv megírásában. Együtt gyűjtöttük össze és rendeztük be a községi helytörténeti gyűjteményt.
Rendszeresen végzek helytörténeti kutatásokat, írásaim gyakran megjelennek a Redemptió c. honismereti
folyóiratban. 2022 évben a Jász Világtalálkozóra jelent meg kis verses füzetem „Versbeszedett történelem Jánoshida „címmel.

KITÜNTETÉSEK:
Munkásságom idején megkaptam a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” kitüntetést.
A Jász Világtalálkozón pedig a „Jánoshida Községért” kitüntető díjban részesültem.
Jelenleg emeritus kapitányként tevékenykedem a hagyományőrzés területén.
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt