Tóth Tibor

TÓTH TIBOR                 
(1952–)
helytörténész
 
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  
Jászfényszaru, 1952, január 31. -
TANULMÁNYAI:  
Az általános iskolát helyben végezte, 1969-ben Jászberényben szőlőtermesztő szakmunkás képesítést szerzett. 1971-ben hatvani Bajza József Gimnáziumban érettségizett. 1974-ben képesített könyvelői, 1978-ban középfokú munkaügyi, 1982-ben általános felsőfokú munkaügyi,  1987-ben  felsőfokú  politikai,  1991-ben  felsőfokú  személyügyi,  1993-ban középfokú munkavédelmi technikusi képesítést szerzett.
Készségfejlesztési és kommunikációs kompetenciatréning és Partner a Partnerségben projekt tervezés és végrehajtás EU továbbképzésekben 2006-ban Szolnokon és 2007-ben Debrecenben vett részt.
Földesen 2010-ban MÚOSZ által szervezett Település-Marketingről, Médiáról újságíró képzést végzett.  

VÉGZETTSÉG:  
Gimnáziumi érettségi (1971)

MUNKAHELYEI:  
1970–1984. A jászfényszarui Béke Mg. Termelőszövetkezetben ügyintéző, majd 1973. október 1-től személyzeti vezető, csoportvezető, osztályvezető munkakörökben dolgozott.  
1984–1989. Jászfényszarun a pártbizottságon politikai munkatársként állt alkalmazásban.  
1989–1997. A jászberényi FOTK Kisállatfeldolgozó Üzem munkaügyi csoportvezetője
1997–2008. A jászberényi Autoelektro Kft. munkaügyi előadója, biztonságtechnikai ügyintézője
2008–2011. december 30-ig nyugdíjazásáig közalkalmazott a város kulturálisszervezője, ezt követően társadalmi munkás.  

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGE:
1966 – 1981 között iskolai, majd munkahelyi ifjúsági szervezet (KISZ) vezetője.
1975 – 1984 között a Béke Mg. Tsz. Oktatási- Kulturális és Versenybizottság elnöke.
1979 – 1984 között a Béke Mg. Tsz. Szövetkezeti Döntőbizottság elnökhelyettese.
1991-től Lakásfenntartó Szövetkezet igazgatóság elnöke.  
1991/92 évben a gázközösség vezetője.  
1993-tól a Fényszaruiak Baráti Egyesülete alapító elnöke.
1994-től Jászfényszaru Város Önkormányzatát közösségi szakértőként segítette.  
1998-tól a választó polgárok négy alkalommal önkormányzati képviselőnek választották, 12 évig az  ügyrendi bizottság elnöke.  
2015-től részben önkéntesmunkában a Városi Értéktár vezetője
Több országos, jászsági és helyi civilszervezeteknek, közöségeknek tagja.
Kezdeményezője és segítője a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) által létrehozott Jászfényszaruért Alapítványnak.  
Közreműködött a helyi értéktár kialakításában, melyben napi rendszerességgel önkéntesként dolgozik, elősegíti a Kiss József-hagyaték feldolgozását, folytatja a megszűnt gazdasági egységek dokumentumainak, közösségi fotók gyűjtését;

HELYTÖRTÉNETI, HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGE:
Nevéhez is fűződik számos városi rendezvény meghonosítása, megrendezése, helytörténeti kiadványok kiadása, írása, szerkesztése, honismereti táborok, kiállítások, konferenciák, ismeretterjesztő előadások szervezése, városszépítő és védő tevékenység, települési emlékhelyek létesítése, évfordulók megünneplése. Hosszú idő óta támogatója, segítője a színjátszásnak, a hagyományőrzésnek (huszár), képzőművészetnek és a társastáncnak. Szervezi a fővárosi autóbuszos színházlátokatásokat, bel- és külföldi kirándulásokat.  
Közreműködésével az alábbiak valósultak meg: Nepomuki Szent János-szobor, a Zsámboki úti és a Lehel úti keresztek,  a  Szűcs  család  kriptája  és  emléktábla,  a  templomi  orgona  felújítása.  A  Kiss  József-emléktábla,  az Orvosok emléktáblája, a Litkei Antal prépost emléktábla, a Márkus Mária emléktábla, a Jubileumi bronz dombormű elhelyezése, a Vasút-tanyán és a Homok-tanyán a tanyai iskolák és a kápolna emlékhelyeinek létesítése.
Óraoszlop elhelyezése. Elkészült a Tanítók emlékműve, az Igazgatók táblája. Segítette a főtéren található Millenniumi  díszkút  és  a  művelődési  ház  előtt  elkészült  Megbékélés  emlékműve  megvalósulását.  Több  emlékfa elültetése és emléktáblával való elhelyezése, a temetőkben neves emberek sírjának megmentésének felújításának bonyolítása, szervezése és megvalósítása. A templomtorony felújításához adományok gyűjtésében közreműködött.

PUBLIKÁCIÓK:  
Helyi és jászsági újságokban, folyóiratokban és a Jászsági Évkönyvben rendszeresen ír.
Helytörténeti és egyéb kiadványok (35) megjelentetése, szerkesztése, írása fűződik a nevéhez.

KITÜNTETÉSEI:  
Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója miniszteri kitüntetés (1975)
KISZ Érdemérem (1981)
Déryné-emlékplakett (1997)  
Jászfényszaruért Emlékérem (1997) Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2003)
Jászfényszaru Város Díszpolgára (2017)
Jászságért Díj (2018)
Podmaniczky-díj (2021)
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt