Kiss Erika

KISS ERIKA (KISSNÉ SZABÓ ERIKA)
újságíró
 
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Debrecen, 1949. 07. 13.
TANULMÁNYAI: Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen, 1967.; számítógépes folyamatszervező, Bp., 1978.; újságíró iskola, MÚOSZ, Bp., 1979–80.; Tanítóképző Főiskola, Jászberény, 1983.
MUNKAHELYEI: 1973–1989.: Hűtőgépgyár, Számítástechnikai osztály, szervező-programozó, majd 1985-től 1989. november 1-ig főállásban Hűtőgép c. újság, olvasószerkesztő; 1989. novembertől 1990. augusztus 31-ig, a lap megszűnéséig, Jász-Nagykun-Szolnok c. kétheti lap (Szolnok), újságíró; 1990. december 1-től 1992. december 31-ig Jászkürt c. városi újság (Jászberény), felelős szerkesztő; 1993. január 1-től 1995. augusztus 1-ig Új Néplap (megyei napilap), jászsági regionális szerkesztő; 1995. szeptembertől 1996. december 31-ig JászTel Rt., sajtóreferens (szerződéssel). Itt szerkesztette a Nyitott vonal című lapot, ami a jászsági telefonfejlesztésről adott tájékoztatást;   
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának közalkalmazottként a Jász Múzeumban 1997. január 1-től 2006. december 30-ig, nyugdíjba vonulásáig. Itt a múzeum kiadásában megjelent önálló jászsági helytörténeti és múzeumi kiadványok szerkesztője 2005-ig, összesen 16 kötet, valamint a Redemptio c. helytörténeti lap szerkesztője 1997-től 2005-ig felelős szerkesztőként.
TÁRSADALMITEVÉKENYSÉGE: MÚOSZ tagság, Könyvklub (Jászberény).
HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÉMA, HELY, IDŐSZAK: Jászberény és a Jászság gazdasági, társadalmi, oktatási, közigazgatási, kulturális élete az 1800-as évektől napjainkig. Jászberény és a Jászság, főként az 1850-es évektől napjainkig.
FŐBB MUNKÁI:
 • A Hűtőgépgyár és Jászberény fél évszázada 2003. Kiadó: GTE, Bp. (szerző)
 • Jászberényi múltidéző 2006. Kiadó: Pro Domine Bt. (szerző)
 • A Fecske-malom története 1882–2009. 2009. Kiadó Pro Domine Bt. (szerző)
 • Ötvenéves a Déryné Kórus (Vasas) 2010. Jászberényi kórus kiadványa (szerző)
 • A Szekuritás ötven éve 1962–2012. 2012. Kiadó: Szekuritás Kft., Jászberény (szerző)
 • A jászsági zsidóság emlékeiből 2015. Kiadó: Pro Domine Bt. (szerző)
PUBLIKÁCIÓK:
(Nagyobb írások, tanulmányok a Jászság történetéből, melyek megjelentek):
 • Idegenforgalmi ténykép – Kincs, ami nincs, Jászberény 1993. Jászsági Évkönyv
 • A jászsági telefónia története 1996. Jászsági Évk. 40–45. o.
 • A hídépítő emlékei – Kertész Tibor, Electrolux vezérig. 1997. Jászsági Évkönyv 168–175. o.
 • Volt egyszer egy gombgyár, Jászberény 2000. Jász Múzeum Évkönyve 297–304.o.
 • Ötvenéves az Aprítógépgyár, Jászberény 2001. Szerk.: Kármán Antal – 12 interjú
 • Fejezetek a Hűtőgépgyár történetéből 2002. Jászkürt c. lapban 10 részes sorozat
 • Az Aprítógépgyár fél évszázada 2003. Tisicum, Szerk: Horváth László 201–217. o.
 • Gorjanc Ignácról – ami egy könyvből kimaradt 2004. Élő Jászkunság-folyóirat – 2004/1.
 • Jászberényi múltidéző, 22 részes sorozat a Jászkürt c. városi lapban 2005–2006.
 • Jászberényi polgármesterek 2006. Jászkürt/Internet/8 részes sorozat
 • Jászberény országgyűlési képviselői 1836-tól napjainkig 2007. Jászkürtben sorozat
 • A Jászberényi Tejszövetkezet és tejüzemek története 2007. Jászkürtben sorozat
 • A Fecske, Sorbán és Gyila családok történetéről 2009. július-aug. Pipafüst Jászfény szaru
 • A jászberényi zeneiskola története               2009. Jászkürtben január 14. és január 21.
és www.pjz.hu – az iskola honlapja
 • A Surák bőrgyár és a család története 1–3. 2009. Redemptióban
 • Volt egyszer egy gombgyár 2010. Jászkürt, január 19.
 • Az Elefánthy-féle téglagyár viszontagságos története 2011. Jászkürt, április 26.
 • Asszonysorsok – Magócs Mária 2011. Jászkürt, június 23.
 • A Neszűr alkonya 2011. Jászkürt, augusztus 4. és 11.
 • Cipészek, csizmadiák Jászberényben 2011. Jászkürt, november 2.
 • A Jászság Népi Együttes 40 éves története 2011. Jászkürt, december
 • A jászsági alsó-járást képviselték. 1848–1944 2012. Jászsági Évkönyv 126–140. o.
 • A jászberényi Fecske család. Középpontban a család 1. 2012. konferenciakötet 147–160. o.
 • Jb-i konfliktusok és megoldások (Almásy László története) 2013. Jászsági Évk. 112–121. o.
 • A rendszerváltás időszaka (Jászberényben)               2014. Mozaikok Jb. történetéből 144–151. o.
 • Jászberényi nyomdák története 2014. Jászkunság Évkönyv 2. 121–138. o.
 • Akit háromszor választottak polgármesternek – Török Aladár 2015. Jászsági Évkönyv 41–52. o.
 • A Gondűzőről. 2016. Vízöntő címmel – Ünnepi kötet Bathó Edit (60) tiszteletére, Szolnok 191–199. o.
 • Menedzserek a Jászságban 2016. Jászsági Menedzser Klub Egyesület 20 éves évf. kötethez. Interjúk: Kármán Antallal, Fülöpné Paksi Katival, Bobák Józseffel, Kiss Jánossal, Nagy Sándorral, Gulyásnéval és lányával, Adriennel.
 • Klinkó László története 1956-ból 2016. október Redemptio 10–12. o.
 • Jászberényi ’56-os szabadtéri kiállítási anyag 2016. A kiállítás összeállítása és a megnyitó szövege. A forradalom 60. évfordulóján – október 23. (Góg Zoltánnal közösen)
KÉZIRATOK: (felgyűjtött, részben megírt) munkák:
 • Jászberény díszpolgárai és Pro Urbe díjasai
 • Jászberény (és a Jászság) országgyűlési képviselői voltak – 1860-tól
 • Jászberényi városvezetők: polgármesterek, tanácselnökök az 1867 utáni évektől
 • Jászberényi vendéglátósok emlékeiből
 • Az autóbusz gyártás és közlekedés története Jászberényben 1926-tól  (Emlékezés Strompf Pálra) 2018.
ELÉRHETŐSÉGEK: kissera11@gmail.com – 06/30/302-61-71
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt