Besenyi Vendel

BESENYI VENDEL
agrármérnök
 
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Jászberény, 1942. 04. 24.
TANULMÁNYAI: általános iskola, Jászboldogháza; Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény; Mezőgazdasági Főiskola, Szarvas; Agrártudományi Egyetem, Gödöllő.
MUNKAHELYEI: Aranykalász Mg. Tsz, Jászboldogháza; Béke Mg. Tsz, Jászjákóhalma; Kossuth Mg. Tsz, Jászberény; Kossuth Mezőgazdasági Rt., Jászberény.
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGE: TIT; KÉSZ; Gazdák és Polgárok Köre, Jászberény; Városvédő és Szépítő Egyesület, Jászberény; Szentkúti Egyházközség, Jászberény; Fegyveres Erők nyugállományú klubtagja; Jászsági Honismereti Körök Egyesülete; Jászok Egyesülete; Tessedik Öreggazdász Szövetség, Szarvas; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület; Jász Múzeumért Alapítvány, kuratóriumi tag.
HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÉMA, HELY, IDŐSZAK: egyháztörténet, gazdaságtörténet, katonatörténet, 1956 története, családfakutatás, a Jászság, Jászboldogháza, Jászberény a 17. századtól napjainkig.
FŐBB MUNKÁI:
  • A Jászberényi Kossuth Mg. Tsz története, 1998. (szerző)
  • A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre 10 éves története, 2003. (szerző)
  • A jászberényi szentkúti templom története, 2016. (szerző)
KÉZIRATOK:
  • Jászboldogháza története 1969-ig
  • A Jászság 25 éves lótenyésztési múltja (szakdolgozat, kézirat) 1970.
 
PUBLIKÁCIÓK: Összesen több mint száz helytörténeti publikációval van jelen a különböző periodikákban, könyvekben. Rendszeresen jelennek meg munkái a Redemptio, a Kármentő, a Jászkunság c. folyóiratokban. Helytörténeti kutatásait közlik a Jászsági Évkönyvekben, a Jászberény története c. kiadványban. A Jászberény katolikus élete c. monográfiában különösen a Jászberényben elhunyt szerzetesnővérek, a szentkúti templom és a temetők adatainak összegyűjtésében végzett kiemelkedő munkát. Jászboldogházi kiadványok és a Boldogházi Hírek helyi újság is közli az írásait. Részt vett Jászboldogháza értéktára összeállításában is.
 
Jászberény város és Jászboldogháza helytörténetével foglalkozók körében megkerülhetetlen Besenyi Vendel személye.
 
ELÉRHETŐSÉGE: Jászberény, Szent Imre u. 63.   57/411-659;  70/ 2814-499
KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt