Megalakult a Jász Helytörténeti Kör (JHK)

2017-12-11


November utolsó napjaiban többen úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy olyan csoportot, melyhez helytörténeti kutatásokkal foglalkozó szakemberek tartoznak. Mi, akik lokálpatrióták vagyunk, s munkásságunk során valamilyen kutatást végzünk úgy gondoltuk, hogy szükségünk van olyan szakmai irányításra, mellyel eredményesebben tudunk dolgozni a jövőben. Környezetünkben számos csoport – népdalkörök, tánccsoportok, népi hímzés, szövés stb. – kiválóan működik kellő szakmai vezetéssel. A helytörténeti kutatásokkal foglalkozó embereket egy dolog biztosan összeköti – ez pedig nem más, mint a szűkebb hazánk a Jászság történetének felkutatása, átmentése az utókor számára. Ennek szakszerű feldolgozása sem nélkülözheti a szakmai irányítást, tanácsadást és a tapasztalatcserét. A kör megalakulásának ötletgazdája több évtizede helytörténettel, kutatással foglalkozó dr. Suba Györgyné.
 
A kör céljai összefoglalva a következők:
A jászsági és Jászsággal foglalkozó helytörténeti kutatók összefogása. Szakmai, módszertani előadások, igény szerint tanácsadások, tapasztalatcserék szervezése, szakirodalom ajánlása, eljuttatása. A források: levéltár, szakirodalom, sajtó, kiemelten az internetes elérhetőségek megismertetése. Mivel a nyomtatott kiadványok megjelentetése – az anyagi háttér hiánya, és az érdeklődők csökkenő száma miatt – egyre nehezebbé válik, ezért a kutatók számára a weboldalas publikálás lehetőségének biztosítása. Jászsággal foglalkozó kiadványok weboldalon történő megjelentetése, különösen azok, amelyek ma már csak kevesek számára elérhetők, vagy újbóli megjelentésére nincs remény. Felhívni a figyelmet a Jászsággal foglalkozó, eddig nem publikált, vagy már máshol megjelent anyagokra, kéziratokra. Tájékoztatás a megjelenés előtt álló, vagy a már megjelent új kiadványokról, könyvbemutatók hirdetése. Lehetőséget teremteni a tájékozódásra egymás kutatási témájáról. A Jászsággal foglalkozó helytörténeti kutatók arcképcsarnokának összeállítása a helytörténeti munkásság és a főbb kutatási témák bemutatásával, elérhetőséggel.
 
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kör tagjai komolyan vegyék ezt a munkát, hogy a kitűzött célok szerint működhessünk. Kiemelt szempont a rendszeresség és az elérhetőség. E folyamatban vállal tájékoztató, ismeretközvetítő szerepet a rövidesen elkészülő honlapunk, ezzel lehetőséget adva az internet adta kutatási formának is. Természetesen minden közzététel csak a szerző hozzájárulásával, lektori és korrektori munka után történik.
Jelenleg a Jászságban közel ötven személy kutat, gyűjt, fotózik stb. helytörténeti témában. Ők a kör lehetséges tagjai. Épp ezért a kör laza szakmai fórum, közösség a Jászok Egyesülete jászberényi csoportján belül, ezért szeretnénk, hogy minden csatlakozó személy a Jászok Egyesülete tagja legyen. Évente két alkalommal tervezünk összejövetelt. Működésünk székhelye a Jász Múzeum. Alakuló megbeszélésünkön felosztottuk a lehetséges feladatokat. A kör elnökének dr. Farkas Kristóf Vince történészt, muzeológust választottuk. 
Remélhetőleg a frissen megalakult kör betölti szerepét, s hoz elismerést szűkebb hazánk a Jászság számára.
 
Szabó Jánosné
alelnök

KAPCSOLAT

Jász Helytörténeti Kör
Székhely: 5100, Jászberény, Tompa Mihály utca 5.
Telefon: +36-57/412-167; +36-30/265-2630
E-mail: subadoktor3@gmail.com
© jaszhelytortenet.hu, 2017

Készítette: Com&Com2005 Bt